ماهی کوچک

یک بچه ماهی در حوض ما بود
از صبح تا شب کارش شنا بود
آن خانه ای داشت در حوض کوچک
پیراهنش بود ازجنس پولک
آن حوض انگار یک آسمان بود
آن بچه ماهی رنگین کمان بود
اما یه روزی یک گربه ی بد
با دستهایش چنگی به او زد
از اوفقط ماند یک دانه پولک
یک یادگاری در حوض کوچک

نگارنده: شهام فیروزخواه

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.