دونه دونه دونه انار دونه دونه

دونه دونه دونه
انار دونه دونه
خدا خودش می دونه
مامان چه مهربونه
بابا چه هم زبونه
پرنده قشنگم
برام آواز می خونه

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.