منیم بابام گوزلدی (آذری)

منیم بابام گوزلدی
گوزل لیخدا مثل دی
منه نماز اورگدر
راز و نیاز اورگدر
سحر ایشه گدنده
باشماخلارین گیینده
سوو سپرم دالیجاخ
یول گوزلرم گلینجاخ

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.