آن مسجد قدیمی

یک باغ پر شکوفه یک آسمان آبی
این شهر کوچک ماست با صبح آفتابی

من آمدم دوباره در کوچه های روشن
دستم به دست بابا لبخد بر لب من

این سبزه این درختان این کوچه این خیابان
فواره های آبی در حوض سبز میدان

آن مسجد قدیمی در شهر ما چه زیباست
با گنبد قشنگش هم رنگ اسمان هاست

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.