خروس جنگی صوتی

من که به این قشنگی ام
با پر و بال رنگی ام
یکه خروس جنگی ام
قوقولی قوقو

ببین ببین تاج سرم
ببین ببین بال و پرم
این قد و بالا و برم
قوقولی قوقو

منم خروس خوش صدا
همیشه بانگ من به پا
ببین مرا ببین مرا
قوقولی قو قو

دهم همیشه آب و نان
به مرغ و جوجه ها نشان
منم خروس مهربان
قوقولی قوقو

نگارنده: عباس یمینی شریف

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.