گُرُومب گُرُومب

گُرُومب گُرُومب
– چیه؟ چیه؟
– ابر سیاه آسمون
داره می آد صدای اون
گُرُومب گُرُومب داد می زنه
حسابی فریاد می زنه
من نمی ترسم از صداش
بیرون می رم یواش یواش
توی حیاط جست می زنم
بارون می آد، دست می زنم

نگارنده: افسانه شعبان نژاد

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.