آدم برفی

این آدم برفی
جلوی تنور

بس که نون پخته
آتیش گرفته

کی دیده که برف
آتیش بگیره

بارون فروردین
برفها رو شسته

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.