خرگوش لاله زاری فیس وافاده داری

خرگوش لاله زاری فیس وافاده داری
کجا میری سلانه من میروم به خانه
یه جفت بچه دارم نقل و کولوچه دارم
در خانه بازی میکنن مامان و راضی میکنن
مثل دو حبه قندن از صبح تا شب میخندن

نوشتن دیدگاه

به دلیل استفاده کودکان تمام دیدگاه‌ها پیش از نمایش بازبینی میشوند.
آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. گزینه هایی که با * مشخص شده اند باید پر شوند.

*
*
این صفحه در مرورگرهای مدرن مانند Chrome، Firefox و Safari بهتر رویت میشود.
Available for Amazon Prime